Spotkanie z przedstawicielami administracji ukraińskiej

03.11.2016 r. w WIOŚ w Rzeszowie odbyło się spotkanie Pana Ruslana Hrechanyk – Dyrektora Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Panią Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w zakresie ochrony środowiska w strefie przygranicznej, a także możliwości merytorycznego wsparcia ze strony polskiej w wykonywaniu badań środowiskowych, stosowaniu metodyk badawczych i sprzętu działającego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Przedmiotem spotkania były także sprawy związane z działalnością Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Ochrony Wód, powołanej na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.
Goście z Ukrainy zapoznali się z organizacją i działalnością laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz funkcjonowaniem automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa.

foto_1

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 04.11.2016 r.