Środowisko Europy 2015 stan i prognozy (SOER 2015)

soer_2015

Ukazał się najnowszy raport pt. „Środowisko Europy 2015 stan i prognozy”. Raport SOER 2015, do przygotowania którego Europejska Agencja Środowiska zobowiązana jest regularnie co 5 lat, stanowi zintegrowaną oceną stanu środowiska Europy i zachodzących w nim zmian, przedstawioną w ujęciu globalnym, krajowym i regionalnym.

Raport, w polskiej wersji językowej, dostępny jest na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska pod adresem: http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/srodowisko-europy-2015-2013-stan oraz w bibliotece WIOŚ w Rzeszowie.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 19.06.2015 r.