Stan środowiska na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego w 2013 roku

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego w 2013 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie będące podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Opracowania-Opracowania o stanie środowiska.

stan_srodowiska_przygraniczny_2013Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 27.11.2014 r.