Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk prezentujące stan środowiska na obszarze podkarpackich uzdrowisk. W opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badań powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, hałasu komunikacyjnego i promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzone badania wykonane zostały na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Uzupełnieniem wyników badań monitoringowych są ustalenia kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat w ramach wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej.”

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje- Opracowania o stanie środowiska- WIOŚ Rzeszów.

 

Autor: Jolanta Ciba

Data wytworzenia: 21.09.2016 r.