Stan środowiska w Polsce. Raport 2014

W ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska ukazał się, opracowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, raport pt. „Stan środowiska w Polsce”.

W publikacji przedstawiono ocenę stanu środowiska na podstawie badań zrealizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Raport zawiera również informacje o efektywności ekologicznej krajowej gospodarki, zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami, a także informacje o globalnych problemach środowiskowych takich jak: zmiany klimatu i stan warstwy ozonowej. Zawiera również informacje na temat zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Raport dostępny jest w Bibliotece Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/artykuly/1350/Stan-srodowiska-w-Polsce-Raport-2014-opublikowany.

Stan_srodowiska_w_Polsce_2014

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.12.2014 r.