STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2014 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2014 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie, będące podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli, stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje-Opracowania o stanie środowiska.

stan-srodowiska-przygraniczna-2014

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 16.12.2015 r.