STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2015 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego w obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2015 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu.

Opracowania kompleksowe o stanie środowiska w obszarze przygranicznym z Ukrainą są przygotowywane przez WIOŚ w Rzeszowie, Delegaturę w Przemyślu od 2010 r. Prezentowane wyniki badań i pomiarów realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i odrębnych polsko-ukraińskich porozumień, jak również wyniki kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów mają na celu przybliżenie czytelnikowi zagadnień z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, jakimi zajmuje się Inspektorat w ramach działalności monitoringowej i kontrolnej na obszarze przygranicznym z Ukrainą. Opracowanie jest corocznie przesyłane stronie ukraińskiej w ramach współdziałania i wymiany informacji oraz realizacji podpisanych na poziomie regionalnym porozumień o współpracy.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje-Opracowania o stanie środowiska.


 

Autor: Renata Jaroń – Warszyńska

Data wytworzenia: 12.10.2016 r.