STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2016 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2016 roku przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie, będące podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli, stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce PublikacjeOpracowania o stanie środowiska – Delegatura Przemyśl.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 29.11.2017 r.