Ocena roczna jakości powietrza w województwie podkarpackim

SPIS TREŚCI1. Wstęp
     1.1. Metodyki pomiarów
2. Informacje ogólne
     2.1. Położenie, obszar, topografia
     2.2. Podział administracyjny, ludność
     2.3. Przemysł, główne źródła emisji
     2.4. Ogólna charakterystyka warunków meteorologiczno-klimatycznych w 2002 roku na terenie województwa
     2.5. Podstawowe problemy w zakresie zanieczyszczenia powietrza
3. System oceny
     3.1. Zestawienie stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza, z których wyniki wykorzystano w ocenie
     3.2. Inne metody oceny jakości powietrza wykorzystane w ocenie
4. Zasady klasyfikacji stref
5. Wyniki klasyfikacji stref
     5.1. Wyniki klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia
     5.2. Wyniki klasyfikacji ze względu na ochronę roślin
6. Obszary przekroczeń wartości kryterialnych
     6.1. Obszary przekroczeń w poszczególnych strefach
7. Ocena i modernizacja systemu oceny jakości powietrza
     7.1. Kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia
     7.2. Kryteria ustanowione w celu ochrony roślin
8. Wnioski końcowe
9. Udokumentowanie wyników oceny