„STOP nielegalnym odpadom 2023” – kolejne akcje prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 09.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w m. Styków uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu. Czynności podejmowane były również w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom 2023”.

Skontrolowano łącznie 6 przewoźników, w tym 2 transporty odpadów w postaci odpadów żelaza i stali oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Transportom każdorazowo towarzyszył załącznik w postaci karty przekazania odpadów wygenerowanej z systemu BDO. Na kartach widniały numery rejestrowe, zawarte były dane dotyczące rodzaju, ilości odpadów oraz dane wysyłającego, transportującego, a także odbiorcy. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Dwóch mężczyzn w kamizelkach odblaskowych stoi obok kontrolowanego tira.

Fot. 1. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 9.08.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

 

Dwóch kontrolujących inspektorów w kamizelkach odblaskowych wraz z kierowcą tira idą na jego tył

Fot. 2. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 9.08.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)