„STOP nielegalnym odpadom” – c.d. kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 28.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w kontroli drogowej w m. Styków w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”. Kontrole dotyczyły transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu, odbywających się zgodnie z rozporządzeniem UE 1013/2006.

Skontrolowano łącznie 10 przewoźników. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

Fot. 1. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

Fot. 2. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r. (foto WIOŚ Rzeszów)