„STOP nielegalnym odpadom” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniach 22 – 23 marca 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzali kolejne kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji kontrolnej transportu odpadów pn. „Stop nielegalnym odpadom”.

W dniu 22 marca punkt kontrolny zlokalizowany został w m. Lipowica, gmina Dukla, powiat krośnieński. Podczas akcji, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, skontrolowano trzech przewoźników w ruchu międzynarodowym. W jednym przypadku transport bez dokumentów dot. przewożonego towaru został zatrzymany do dalszych czynności wyjaśniających. W pozostałych przypadkach transportowane były odpady z tzw. „listy zielonej”, tj. odpady szkła w postaci nierozproszonej, stłuczka szklana oraz odpady izolowanych kabli energetycznych. Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.03.2023 r. w m. Lipowica

Fot. 1. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.03.2023 r. w m. Lipowica (foto WIOŚ Rzeszów)

W dniu 23 marca Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzali kontrole wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w m. Stare Sioło, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski. Skontrolowano łącznie 5 przewoźników. Kontrole nie wykazały rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych towarów.

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło

Fot. 2. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło (foto WIOŚ Rzeszów)

 

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło

Fot. 3. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło (foto WIOŚ Rzeszów)

 

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło

Fot. 4. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 23.03.2023 r. w m. Stare Sioło (foto WIOŚ Rzeszów)