Sympozjum naukowe pt. „Gospodarka odpadami i ich wykorzystanie oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa”

19 marca 2015 r. w Krośnie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Gospodarka odpadami i ich wykorzystanie oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa”. Organizatorem spotkania było Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Sympozjum, podzielone na trzy sesje, obejmowało zagadnienia związane m. in. z: formalno-prawnymi aspektami postępowania z olejami przepracowanymi, problematyką transgranicznego przemieszczania olejów odpadowych, aktualną koncepcją planowania strategicznego w gospodarce wodnej, technicznymi możliwościami przerobu olejów przepracowanych oraz wykorzystaniem odpadów i rekultywacją terenów po działalności wiertniczej.

W sympozjum uczestniczyli m. in. prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński – Doradca Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Mieczysław Łagowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie, prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – AGH Kraków, Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele branży zajmującej się odzyskiem i wykorzystaniem olejów przepracowanych.

W sympozjum naukowym udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła informację pt. „Gospodarka olejami przepracowanymi w województwie podkarpackim”.

Po zakończeniu obrad uczestnicy sympozjum mieli okazję zapoznać się z historią hutnictwa szkła w Centrum Dziedzictwa Szkła.

pwsz_1_2015 pwsz_2_2015

 pwsz_3_2015Fot. Jacek Wnuk – PWSZ Krosno

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 23.03.2015 r.