Szkolenie w zakresie e-sprawozdawczości

11 czerwca 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się szkolenie w zakresie e-sprawozdawczości. Szkolenie zorganizowane zostało w związku z uruchomieniem przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego strony internetowej, za pośrednictwem której jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego będą sporządzać wymagane obowiązującą uchwałą Sejmiku sprawozdania z realizacji zadań wynikających z naprawczych programów ochrony powietrza.

Szkolenie z e-sprawozdawczości skierowane było do przedstawicieli administracji samorządowej z terenu województwa podkarpackiego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ze strony Inspektoratu przedstawiono informację pt. „Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014”.

ocena_jakosci_za_2014

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 12.06.2015 r.