Udział WIOŚ w Rzeszowie w Krajowych ćwiczeniach ratowniczych „PODKARPACIE 2019”

W dniach 20-21 marca 2019 r. na terenie powiatu leżajskiego odbyły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach Krajowych ćwiczeń ratowniczych pk. „PODKARPACIE 2019”.

Zasadniczym celem ćwiczeń było doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego oraz współdziałanie podmiotów systemu zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności oraz reagowania na zagrożenia w ramach ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wodnego, technicznego i wysokościowego. W trakcie ćwiczeń zaprezentowane również zostało uruchamianie procedur oraz reagowanie na zdarzenia w trakcie epizodów wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Celem ćwiczeń było także doskonalenie procesu obiegu informacji pomiędzy stanowiskiem kierowania, sztabem oraz centrami zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W ćwiczeniach udział wzięła Pani Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie – Leszek Dąbal i Grzegorz Rusinek.

 

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 09.04.2019 r.