UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 14.11.2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak podziękowali wszystkim pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych i dbanie o pozytywny wizerunek administracji publicznej.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które wyróżniły się wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymały Medale za Długoletnią Służbę.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krystyna Sołek.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła wysiłek i zaangażowanie kierowników służb wkładane w realizację dodatkowych zadań związanych m.in. z pomocą uchodźcom z Ukrainy, które w obliczu ostatnich wydarzeń pokazały, jak zmienna bywa otaczająca nas rzeczywistość i jak szybko trzeba się do niej dostosowywać.

Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak podziękował pracownikom za wysiłek włożony w realizację wyznaczonych zadań, który pozwala budować pozytywny wizerunek administracji publicznej.

Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje Wojewody Podkarpackiego

Fot. 1. Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje Wojewody Podkarpackiego (fot. PUW)

 

Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje  Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Fot. 2. Wręczenie medalu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – gratulacje Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (fot. PUW)

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z Wojewodą Podkarpackim podczas uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej

Fot. 3. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z Wojewodą Podkarpackim podczas uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej (fot. PUW)