Projekt PL0100 – Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich

Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” jest wspólnym działaniem polskich i norweskich służb ochrony środowiska (Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Norweskiego Urzędu ds. Kontroli Zanieczyszczeń). Projekt jest realizowany od 2007 roku ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.

Celem ogólnym Projektu jest usprawnienie procesu wdrażania i egzekwowania prawa środowiskowego w Polsce.

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów.

Całkowity budżet Projektu: 2 044 709 Euro
W tym 1 707 117 Euro przekazane przez Królestwo Norwegii.

Zadania projektu realizowane są w ramach następujących działań:

  1. Zarządzanie projektem i działania promocyjne   (odpowiedzialny Lider Działania I – Dominika Musiałowicz)
  2. Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli (odpowiedzialny Lider Działania II – Arkadiusz Witkowski) – Rezultat 1 „Wdrożenie nowoczesnego systemu przetwarzania danych z kontroli”
  3. Wzmocnienie metodologiczne inspekcji (odpowiedzialny Lider Działania III i IV – Wiesław Krajczyński) – Rezultat 2 „Opracowanie przejrzystych procedur wyznaczania priorytetów i przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem specyfikacji konkretnych gałęzi przemysłu”
  4. Zakup sprzętu dla inspektorów (odpowiedzialny Lider Działania III i IV – Wiesław Krajczyński) – Rezultat 3 „Zaopatrzenie inspektorów w sprzęt do wykonania badań na terenie zakładu”
  5. Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie (odpowiedzialny Lider Działania V – Kinga Kuligowska – Rezultat 4 „Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji wśród społeczeństwa”

Beneficjent

Pan Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Pan Roman Jaworski – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Pan Radosław Fienko – Dyrektor Generalny

Pani Joanna Huczko – Kierownik Projektu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 warszawa
tel. (+48 22) 579 22 60
fax. (+48 22) 825 15 09
e-mail: projekt.nmf@gios.gov.pl

 

Przy realizacji Projektu współpracują:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Pan Adam Ludwikowski
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Pani Ewa Jadwiga Lipińska
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

oraz pozostałe 14 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Partner

Norweski Urząd ds. Kontroli Zanieczyszczeń

Ms Ellen Hambro – Dyrektor Generalny
Mr Andre Kammerud – Twórca Projektu
Mr Bent Bolstad – Lider Projektu
Ms Barbro Thomson – Koordynator Projektu

Norwegian Pollution Control Authority

PO Box 8100 Dep
No-0032 Oslo, Norway
tel. (+47 22) 57 34 00
fax. (+47 22) 67 67 06

e-mail: bent.bolstad@sft.no

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej Projektu PL0100:  www.gios.gov.pl/pl0100/