Delegatury

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada trzy delegatury:

 Zasięg terytorialny delegatur przedstawia poniższa mapka: