Delegatury

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada trzy delegatury:

 Zasięg terytorialny delegatur WIOŚ przedstawia poniższa mapka:

Zasięg terytorialny delegatur WIOŚ