Delegatura Jasło

Kierownik Delegatury – Aldona Krochmal Kosiba

Adres:

ul. Floriańska 108
38-200 Jasło
tel.: (13) 446-43-95, 448-08-48
fax: (13) 446-35-48

Adresy poczty elektronicznej