Delegatura Przemyśl

Kierownik Delegatury – p.o. Aleksandra Czajka

Adres:

ul. Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678-44-96, 678-44-89
fax: (16) 678-44-89
Adresy poczty elektronicznej