Delegatura Przemyśl

Widok budynku delegatury w Przemyślu:

Kierownik Delegatury:

Aleksandra Czajka

Adres:

ul. Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
telefon: 166784496, 166784489
fax: 166784489

Adresy poczty elektronicznej