Delegatura Tarnobrzeg

Widok budynku delegatury w Tarnobrzegu

Kierownik Delegatury:

Andrzej Adamski

Adres:

ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg
tel. centrala: 158221595 wewnętrzny 265
fax:  wewnętrzny 211

Adresy poczty elektronicznej