Delegatura Tarnobrzeg

Kierownik Delegatury – Andrzej Adamski

Adres:

ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg
tel. centrala: (15) 822-15-95
fax: (15) 822-15-95 wew. 211

Adresy poczty elektronicznej