Informacje ogólne

Wydział Inspekcji zapewnia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska realizację zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska zawartych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także zadań poleconych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zadania inspekcyjne realizowane są przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Inspekcji w Rzeszowie oraz Działów Inspekcji w Delegaturach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Pracą Wydziału Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji oraz Kierownicy Delegatur.

Obszary działania Wydziału Inspekcji w Rzeszowie i Działów Inspekcji w poszczególnych Delegaturach przedstawiają się następująco:

Wydział Inspekcji:

miasto Rzeszów, powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki, leżajski

Delegatura Jasło:

miasto Krosno, powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki

Delegatura Przemyśl

miasto Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, bieszczadzki

Delegatura Tarnobrzeg

miasto Tarnobrzeg, powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski