Informacje ogólne

  1. Wydział Inspekcji zapewnia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska realizację zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska zawartych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także zadań poleconych przez Wojewodę Podkarpackiego.
  2. Zadania inspekcyjne realizowane są przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Inspekcji w Rzeszowie oraz Działów Inspekcji w Delegaturach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.
  3. Pracą Wydziału Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji oraz Kierownicy Delegatur.
  4. Obszary działania Wydziału Inspekcji w Rzeszowie i Działów Inspekcji w poszczególnych Delegaturach przedstawiają się następująco:
  • Wydział Inspekcji – miasto Rzeszów, powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki, leżajski.
  • Delegatura Jasło – miasto Krosno, powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki.
  • Delegatura Przemyśl – miasto Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, bieszczadzki.
  • Delegatura Tarnobrzeg – miasto Tarnobrzeg, powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski.

Obszary działania Wydziału Inspekcji w Rzeszowie i Działów Inspekcji w poszczególnych Delegaturach