V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”

16 września 2014 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zainaugurowana została V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”. Konferencja zorganizowana została przez: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Państwowej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza Wydział Chemiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu Wydział Biologiczny.

W inauguracji konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła referat pt. „Geologiczne uwarunkowania emisji węglowodorów i ich wpływ na zanieczyszczenia gleb”.

 

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 19.09.2014 r.