VI Konferencja Ekologiczna pn. „Ekologiczne zagospodarowanie odpadów przemysłowych”

8 października 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się VI Konferencja Ekologiczna pn. „Ekologiczne zagospodarowanie odpadów przemysłowych”. Organizatorami konferencji byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie CONSENSUS i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Program konferencji składał się z dwóch części. W pierwszej części referatowej prelekcję pt. „Składowanie odpadów przemysłowych w województwie podkarpackim” wygłosiła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Druga część warsztatowa, która odbyła się w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, poświęcona była technikom badawczym podłoża geologicznego.

ekologiczne_2014_2

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 10.10.2014 r.