W sobotę 9 września Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie otwarty

W sobotę 9 września Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie pracuje
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.