Warsztaty pn. „Niska emisja 2014-2015”

28-30 maja 2015 r. w Hotelu Iskierka w Mielcu odbyły się warsztaty pn. „Niska emisja 2014-2015”. Organizatorem warsztatów była Szkoła Liderów. Celem trzydniowych warsztatów było przekazanie informacji na temat czym jest niska emisja, dlaczego należy jej przeciwdziałać, jakie zagrożenia zdrowotne powoduje, jakie są możliwości jej ograniczenia lub likwidacji, a także jaka jest rola lokalnych samorządów w tworzeniu programów gospodarki niskoemisyjnej.

Warsztaty skierowane były do przedstawicieli administracji samorządowej z terenu województwa podkarpackiego. W pierwszym dniu warsztatów uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który przedstawił informację pt. „Jakość powietrza w województwie podkarpackim w 2014 roku z uwzględnieniem powiatu mieleckiego”.
warsztaty_2015

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.06.2015 r.