Warsztaty pt. „Planowanie użycia Doraźnych Zgrupowań Zadaniowych do prowadzenia wsparcia działań kryzysowych w sytuacji uwolnienia toksycznych środków przemysłowych”

4 lutego 2014 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie odbyły się warsztaty pt. „Planowanie użycia Doraźnych Zgrupowań Zadaniowych do prowadzenia wsparcia działań kryzysowych w sytuacji uwolnienia toksycznych środków przemysłowych”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień (Nieetatowe Grupy Pomiarów Skażeń Atmosfery), 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie wygłosili prezentację pt. „Reagowanie na poważne awarie przemysłowe. Techniczne możliwości wykorzystania laboratorium” i zaprezentowali sprzęt pomiarowy do badań.

Warsztaty zorganizowane zostały w celu przygotowania obsady do Treningu Sztabowego pod kryptonimem „Osława 14”, który odbędzie się w marcu 2014 r.

warsztaty14_1 warsztaty14_2

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-05