Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu

5 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przebywał z wizytą Pan Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas wizyty omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej z Ukrainą.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 07.12.2016 r.