Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w WIOŚ w Rzeszowie

5 sierpnia 2019 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Pana Pawła Ciećko – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Panią Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Podczas wizyty omawiane były m.in. bieżące działania Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również inwestycje mające na celu poprawę standardów użytkowych pomieszczeń w budynku WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Podkarpackim Inspektorem Ochrony Środowiska spotkali się również z Panią Ewą Leniart – Wojewodą Podkarpackim. Na spotkaniu m.in. omówiono kwestie dotyczące współpracy obu służb w kontekście zmian w strukturze organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, które weszły w życie od 01.01.2019 r.

 

 

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 06.08.2019 r.