Wizyta studyjna gości z Norwegii w ramach podsumowania projektu „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”

10 września 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie miała miejsce wizyta studyjna realizowana w ramach strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” (MFEOG).

Gośćmi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie byli pracownicy Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), Norweskiej Agencji Środowiska (NAŚ), Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oceny jakości powietrza oraz podsumowanie działań związanych z realizacją projektów pn. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu doświadczenia norweskie” i „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, doposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”. Projekty zostały dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W trakcie dwudniowej wizyty przedstawiciele beneficjenta projektów i partnera norweskiego zapoznali się z efektami realizowanych projektów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwiedzili laboratorium WIOŚ, zmodernizowaną i nowocześnie wyposażoną automatyczną stację monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie oraz uruchomioną w 2015 r. automatyczną stację monitoringu powietrza w Mielcu.

W ramach projektu inwestycyjnego, obejmującego środki finansowe dla WIOŚ w Rzeszowie w łącznej kwocie 2 080 306 zł, został dostarczony sprzęt pomiarowy, informatyczny i wyposażenie laboratorium. Pozwoliło to na wykonanie szeregu prac związanych z poprawą i usprawnieniem funkcjonowania systemu monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim. Prace objęły m.in.:

 • wymianę kilkuletniego wyeksploatowanego sprzętu pomiarowego,
 • zapewnienie sprzętu zastępczego na wypadek awarii,
 • zapewnienie kompletności serii pomiarowych  na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza,
 • uruchomienie nowych pomiarów automatycznych ozonu i benzenu w kryterium ochrony zdrowia i w kryterium ochrony roślin,
 • uruchomienie automatycznych pomiarów pyłu PM10 dodatkowo na trzech stacjach tła miejskiego,
 • rozszerzenie sieci monitoringu powietrza o trzy stacje pomiarowe:
 • Mielcu automatyczna stacja tła miejskiego w zakresie SO2, NOx, benzenu, ozonu, pyłu PM10, pyłu PM2.5, warunków meteorologicznych,
 • Krempnej automatyczna stacja pozamiejska dla oceny jakości powietrza w kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin w zakresie SO2, NOx i ozonu, warunków meteorologicznych,
 • Dębicy manualna stacja w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.
 • wdrożenie centralnego system do gromadzenia, transmisji, weryfikacji i wizualizacji danych CAS,
 • uruchomienie nowej strony internetowej WIOŚ w Rzeszowie do wizualizacji wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza.

W ramach realizacji projektu eksperckiego WIOŚ otrzymał również ujednolicone w skali kraju wytyczne i metodyki stosowane w monitoringu powietrza. Pracownicy WIOŚ uczestniczyli w szkoleniach i wyjazdach studyjnych do Norwegii, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem sieci monitoringu jakości powietrza, w tym z kwestiami związanymi z zapewnianiem wysokiej jakości pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Dokonali wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem pomiarów jakości powietrza i wykonywaniem analiz chemicznych w laboratorium. Mieli możliwość oglądnięcia i zapoznania się z funkcjonowaniem kompleksowej stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na południu Norwegii w Birkenes oraz stacji komunikacyjnej w Oslo. Poszerzyli również swoją wiedzę na temat metod modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza wykorzystywanych przez Norweski Instytut Badań Powietrza.

DSC_2016DSC_2140 DSC_2192DSC_2217 DSC_2227

Autor: Renata Jaroń Warszyńska, Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 15.09.2015 r.