Wizyta studyjna w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (NILU) w Kjeller/Oslo

NILU20-23 kwietnia 2015 r., w ramach realizacji projektu partnerskiego pt. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014, odbyła się wizyta studyjna w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (NILU) w Kjeller/Oslo.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie jej uczestników z metodami modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza wykorzystywanymi przez Norweski Instytut Badań Powietrza. W ramach wizyty przedstawiciele NILU zaprezentowali: modele stosowane do prognoz krótkoterminowych, scenariuszy działań długoterminowych, rocznych ocen oraz sposoby pozyskiwania danych emisyjnych, gromadzenia ich i aktualizowania, a także przedstawili posiadane bazy emisyjne.

W wizycie studyjnej uczestniczyli pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 11 wojewódzkich inspektoratów, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

min-zdjecie0907 min-zdjecie0917
Budynek Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU) w Kjeller/Oslo prof. Józef Pacyna dyrektor ds. badawczych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza NILU, dyrektor Departamentu Efektów Środowiskowych i Ekonomii NILU w Kjeller/Oslo

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 24.04.2015 r.