Wizyta Wicewojewody Podkarpackiego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie