Wojewódzkie ćwiczenia kompleksowe pk. „BIESZCZADY 2014” połączone z Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej