Wojewódzkie ćwiczenia kompleksowe pk. „BIESZCZADY 2014” połączone z Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

23 września 2014 r. w Trzcinicy k. Jasła odbyły się Wojewódzkie ćwiczenia kompleksowe pod kryptonimem „BIESZCZADY 2014” połączone z Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Organizatorem ćwiczeń była Wojewoda Podkarpacki.

Program ćwiczeń obejmował kwestie dotyczące koordynacji działań służb, inspekcji i straży w czasie kryzysu i wojny ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej.

W ćwiczeniach wojewódzkich udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz m. in. przedstawiciele: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Ponadto pracownicy Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięli udział w realizowanych epizodach praktycznych w ramach współdziałania służb m. in. w epizodzie pn. „Współdziałanie jednostek PSP i innych podmiotów włączonych w system ratownictwa chemicznego podczas likwidacji zagrożenia na obiekcie „Lotos Infrastruktura S.A.”” oraz akcji czyszczenia rzeki Wisłoki z zanieczyszczeń ropopochodnych w miejscowości Krajowice.

Jaslo2014_043

Jaslo2014_001Jaslo2014_005Jaslo2014_002Jaslo2014_003Jaslo2014_004Jaslo2014_006Jaslo2014_007Jaslo2014_008Jaslo2014_009Jaslo2014_010Jaslo2014_012Jaslo2014_014Jaslo2014_015Jaslo2014_016Jaslo2014_017Jaslo2014_018Jaslo2014_019Jaslo2014_020Jaslo2014_021Jaslo2014_022Jaslo2014_023Jaslo2014_024Jaslo2014_025Jaslo2014_026Jaslo2014_027Jaslo2014_028Jaslo2014_029Jaslo2014_030Jaslo2014_031

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 25.09.2014 r.