Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji za-nieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2016 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2016 roku.

Raport prezentuje wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych oraz depozycji substancji wraz opadami do podłoża dla obszaru województwa z podziałem na poszczególne powiaty. Prezentuje również porównanie obciążenia powierzchniowego z terenu województwa z depozycją dla całego obszaru Polski i pozostałych województw. Porównane zostały także wielkości deponowanych ładunków badanych substancji na przestrzeni lat 1999-2016 oraz przedstawione tendencje zmian.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.07.2017r.