Wyniki pomiarów monitoringu promieniowania jonizującego na podstawie badań przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2014-2015

Ukazało się opracowanie pt. Wyniki pomiarów monitoringu promieniowania jonizującego na podstawie badań przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2014-2015.

W opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badań pomiarów na stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także wyniki monitoringu promieniotwórczości gleby oraz monitoringu skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych na obszarze województwa podkarpackiego na tle kraju. Badania promieniowania jonizującego wykonywane są na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje->Opracowania o stanie środowiska->WIOŚ Rzeszów.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 28.04.2017 r.