Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 05.05.2021 r. przed godz. 19.00 do WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu wpłynęła telefoniczna informacja od dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o wypadku drogowym z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk.
Zdarzenie wystąpiło w dniu 05.05.2021 r. ok. godz. 18.00. W wyniku kolizji drogowej samochodu osobowego z autocysterną, doszło do pożaru zbiorników z paliwem oraz uszkodzenia pojazdów. Z informacji udzielonej przez dyżurnego KW PSP w Rzeszowie, w cysternie przewożone było 22 tys. litrów oleju napędowego. W wyniku zdarzenia rozszczelnieniu uległy 2 komory cysterny po 8 tys. litrów.
Na miejscu zdarzenia pracowały jednostki PSP, w tym 3 wozy strażackie oraz pracownicy GDDKiA ze sprzętem do usunięcia zanieczyszczonego gruntu. W wyniku prowadzenia akcji ratowniczej, w cysternie pozostało ok 8 tys. litrów oleju wymieszanego ze środkiem gaśniczym. Pozostała cześć paliwa uległa spaleniu lub przedostała się do środowiska gruntowo-wodnego.
Po ugaszeniu pożaru cysterny, akcja ratownicza jednostek PSP polegała na zbieraniu do zbiorników o poj. 1 m3 zanieczyszczonej ziemi z paliwem, a odpady te zostały zabezpieczone na terenie KP PSP w Leżajsku. Ponadto, ok. 80 m poniżej miejsca wypadku, utworzona została zapora z worków z piaskiem na rowie przydrożnym w celu zablokowania spływu zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi środków gaśniczych.
W dniu 06.05.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie oraz pracownik GIOŚ – CLB o/Rzeszów udali się na miejsce zdarzenia w celu sprawdzenia skutków dla środowiska powstałych w wyniku wypadku i uszkodzenia cysterny. Do badań laboratoryjnych pobrane zostały 2 próbki gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Wyniki analiz pozwolą na ocenę, czy nastąpiła zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych wskazująca na wystąpienie szkody w środowisku.

Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)
Fot. 1. Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)
Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)
Fot.2. Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)
Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)
Fot.3. Wypadek drogowy z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy na obwodnicy miasta Leżajsk – działania WIOŚ w Rzeszowie (fot. WIOŚ w Rzeszowie)