X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”.

24 października 2017 r. w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle odbyła się
X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Organizatorem konferencji był Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus.
Konferencja adresowana była do nauczycieli i uczniów głównie z powiatu jasielskiego, a także krośnieńskiego i gorlickiego (województwo małopolskie).
Celem konferencji było przekazanie informacji o źródłach zanieczyszczenia powietrza, stanie powietrza w województwie podkarpackim i Jaśle, szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, a także wykorzystaniu roślin w ochronie przed zanieczyszczeniem powietrza.
W seminarium uczestniczyła Jolanta Nawrot – Główny Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle, która przedstawiła informację pt. „Jakość powietrza w województwie podkarpackim i Jaśle”. W ramach warsztatów uczestnicy konferencji wizytowali automatyczną stację monitoringu powietrza w Jaśle

 

 

Autor: Jolanta Nawrot
Data wytworzenia: 25.10.2018 r.