X Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego

24 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyła się X Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego. Porządek obrad Sesji obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochronny Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu stalowowolskiego.

W Sesji uczestniczył Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu WIOŚ w Rzeszowie, który przedstawił informację o stanie środowiska w powiecie stalowowolskim w 2014 roku.

Informacja dotycząca stanu środowiska na terenie powiatu została zaprezentowana Radnym Powiatowym również podczas Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która odbyła się w dniu 23 listopada 2015 r.

sesja-powiat-stalowowolski-2014

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 25.11.2015 r.