XI Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego „WIEM, CZYM ODDYCHAM”

2 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy odbył się XI Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego „Wiem, czym oddycham”. Organizatorem Sejmiku było Starostwo Powiatowe w Dębicy i Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.W Sejmiku udział wzięli uczniowie z 16 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego.

W Sejmiku Ekologicznym uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie Pani Jolanta Ciba, która przedstawiła prezentację pt. Jakość powietrza w powiecie dębickim w 2015 roku.

Na ręce Organizatorów przekazany został Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015 oraz ulotki informacyjno-edukacyjne przygotowane przez Wojewódzki Inspektorat.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 06.12.2016 r.