XII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

4 listopada 2015 r. w Rzeszowie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Jednym z tematów sesji była ocena stanu środowiska na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego, w świetle wyników monitoringu środowiska i działań kontrolnych realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, którzy przedstawili informację o stanie środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 roku.

okladka_powiat_rzeszowski_2014

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 10.11.2015 r.