XIII Spotkanie Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego – Sygnatariuszy w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym

24-25 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się XIII Spotkanie Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego – Sygnatariuszy w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym.

W obradach Grupy Roboczej uczestniczyli m. in. przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Pracy, Wydziału Przeciwdziałania Poważnym Awariom Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Grupy LOTOS S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.

W spotkaniu udział wzięła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego została utworzona z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy. Grupa stanowi forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wzorcowych rozwiązań głównych operatorów branży naftowej i gazowej.

DSC_0012

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-06-27