XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2016 r.” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

W Sesji uczestniczył Pan Hubert Sauermann z Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, który przedstawił informację na temat stanu środowiska na obszarze powiatu oraz odpowiadał na pytania Radnych dotyczące występujących problemów środowiskowych.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 29.11.2017 r.