XVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

27 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Porządek obrad Sesji obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochronny Środowiska o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2014 r.

W Sesji uczestniczył Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu WIOŚ w Rzeszowie, który przedstawił informację o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2014 roku.

stan-srodowiska-nizanski-2014Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.12.2015 r.