XX Sesja Rady Powiatu w Strzyżowie

W dniu 25 maja 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego V kadencji 2014-2018.

W Sesji uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. Stan środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie, a także przedstawiona krótka prezentacja tematyczna pt. Główne problemy środowiskowe na terenie powiatu strzyżowskiego – wyniki badań Państwowego Monitoringu Środowiska”.

 

 

Autor: Jolanta Ciba

Data wytworzenia: 01.06.2016 r.