XXI Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego

24 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.  W Sesji udział wzięli przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu Pan Robert Kowalski i Pani Marta Cwynar, która przedstawiła prezentację pt. Stan środowiska na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2015 roku”.

lubacz1

Dla Radnych Powiatowych przygotowana została również informacja pt. Stan środowiska w powiecie lubaczowskim w 2015 r. będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Autor: Marta Cwynar
Data wytworzenia: 25.11.2016 r.