XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

30 listopada 2016 r. w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Sesja poprzedzona została Posiedzeniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, które odbyło się 28 listopada 2016 r.

Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 r. będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

W Posiedzeniu Komisji i Sesji udział wzięli przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie, którzy podczas Posiedzenia Komisji odpowiadali na pytania Radnych Powiatowych dotyczące stanu środowiska i problemów środowiskowych występujących na obszarze powiatu.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 01.12.2016 r.