XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

W dniu 29 sierpnia 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle poświęcona między innymi zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.

W Sesji uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie jasielskim w 2015 r.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 30.08.2016 r.