XXX sesja Rady Powiatu w Kolbuszowej

29 czerwca 2017 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego.

Obecny na sesji Pan Andrzej Adamski – kierownik Delegatury w Tarnobrzegu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawiał Radnym Powiatowym informację o stanie środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz pól elektromagnetycznych na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2016 r.

 

 

 

 

 

źródło: powiat.kolbuszowski.pl

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.07.2017r.