XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

22 listopada 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Sesja poprzedzona została Posiedzeniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, które odbyło się 20 listopada 2017 r.

Dla Radnych przygotowana została informacja pt. Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2016 r. będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie Pan Leszek Dąbal i Pani Jolanta Ciba, przedstawili stan środowiska na obszarze powiatu oraz odpowiadali na pytania Radnych dotyczące występujących problemów środowiskowych.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 23.11.2017 r.